Xin Xin

Verified marathon swims by Xin Xin.
Date Swim Route Km Age Time/Place
2012 Oct 13 FINA 10km World Cup (Shantou) Shantou buoy course 10 01:58:31 (7/31)
2014 Jun 28 FINA 10km World Cup (Setubal) Setubal buoy course 10 02:05:31 (12/43)
2016 Aug 15 Olympic Games Copacabana Beach buoy course 10 01:57:14 (4/26)
2016 Oct 9 FINA 10km World Cup (Chun'An) Chun'An buoy course 10 02:05:55 (1/24)
2016 Oct 15 FINA 10km World Cup (Hong Kong) Repulse Bay buoy course 10 02:19:14 (13/29)
2017 Jul 14 FINA World Championships Budapest buoy course 10 02:01:05 (11/62)
2017 Oct 21 FINA 10km World Cup (Hong Kong) Repulse Bay buoy course 10 02:03:24 (23/49)
2018 Mar 17 FINA Marathon Swim World Series (Doha) Doha buoy course 10 02:04:01 (31/42)
2018 May 20 FINA Marathon Swim World Series (Seychelles) Seychelles buoy course 10 01:58:37 (8/26)
2018 Jun 9 FINA Marathon Swim World Series (Setubal) Setubal buoy course 10 02:07:06 (12/34)
2018 Jun 16 FINA Marathon Swim World Series (Balatonfured) Balatonfured buoy course 10 02:06:23 (13/40)
2018 Aug 11 Traversée Internationale du lac Mégantic
FINA Marathon Swim World Series
Lac Mégantic buoy course 10 02:04:40 (1/22)
2018 Sep 16 FINA Marathon Swim World Series (Chun'An) Chun'An buoy course 10 02:06:22 (1/32)
2018 Nov 9 FINA Marathon Swim World Series (Abu Dhabi) Abu Dhabi buoy course 10 02:04:04 (18/49)
2019 Feb 16 FINA Marathon Swim World Series (Doha) Doha buoy course 10 02:04:16 (18/52)
2019 May 12 FINA Marathon Swim World Series (Seychelles) Seychelles buoy course 10 02:02:23 (18/31)
2019 Jul 12 FINA World Championships Gwangju buoy course 10 01:54:47 (1/64)
2019 Sep 29 FINA Marathon Swim World Series (Chun'An) Chun'An buoy course 10 02:04:06 (3/16)