Tasha Morey

Verified marathon swims by Tasha Morey.
Date Swim Route Km Age Time/Place
2009 Jul 26 Lake Zurich Marathon Swim Rapperswil to Zurich 26.4 37-38 08:07:00 (5/26)
2014 Aug 10 Lake Zurich Marathon Swim Rapperswil to Zurich 26.4 42-43 07:57:11 (8/31)
2015 Aug 9 Thames Marathon Henley-on-Thames to Marlow 14 43-44 03:37:32 (2/30)
2016 Aug 7 Thames Marathon Henley-on-Thames to Marlow 14 44-45 03:07:32 (2/44)
2018 Jul 7 UltraEbre Swim Marathon Tivenys to Amposta 30.8 46-47 05:14:41 (6/26)
2018 Aug 5 Thames Marathon Henley-on-Thames to Marlow 14 46-47 03:14:01 (2/105)
2019 Jun 8 Jubilee River Swim Taplow to Eton 10 47-48 02:33:04 (7/106)
2019 Aug 4 Thames Marathon Henley-on-Thames to Marlow 14 47-48 03:12:30 (3/98)
2019 Aug 17 20 Bridges Manhattan Swim Manhattan circumnavigation (CCW) 45.9 48 08:06:36 (6/17)