Sophia Psilolignou

Documented marathon swims by Sophia Psilolignou.
Date Swim Route Km Age Time/Place
1999 Jul 24 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 39 10:04:00 (7/30)
2001 Jul 27 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 41 09:00:00 (7/28)
2002 English Channel England to France 33.2 10:40:00
2003 Aug 21 English Channel England to France 33.2 43 12:55:00
2004 Sep Messenian Gulf Swim Messinian Gulf two-way 60 23:03:00
2005 Jul 23 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 45 08:58:00 (10/32)
2005 Sep Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 12:15:00 (5/7)
2006 Sep Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 11:26:00 (6/9)
2007 Jul 28 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 47 09:12:00 (9/29)
2007 Sep Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 11:00:00 (13/14)
2008 Jul 19 Toroneos Gulf Marathon Kallithea / Nikiti 2-way crossing 49 48 35:30:00
2008 Sep Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 12:58:00 (10/11)
2009 Sep Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 11:20:00 (8/11)
2010 Sep 9 Strait of Gibraltar Europe to Africa 14.4 50 04:36:00
2013 Sep Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 10:30:00 (14/16)
2014 Jul 19 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 54 09:02:00 (7/21)
2014 Sep Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 13:20:00 (8/12)
2016 Jul 16 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 56 08:47:10 (8/20)
2016 Sep Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 11:50:00 (10/16)
2017 Sep 9 Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 57 11:55:00 (12/15)