Kim Middleton

Verified marathon swims by Kim Middleton.
Date Swim Route Km Age Time/Place
1985 Aug 17 Lake Ontario (Niagara-Toronto) Niagara-on-the-Lake to Marilyn Bell Park 50.5 26-27 18:34:00
1987 Aug 1 Lake Simcoe Barrie to Orillia via The Narrows and Lake Couchiching 42 28-29 17:14:00
1988 Aug 7 Lake Erie Point Abino ON to Sturgeon Point NY to Crystal Beach ON 35 29-30 18:00:00
1989 Sep 7 English Channel England to France 33 30-31 16:33:00
1993 Sep 6 Lake Ontario (Niagara-Toronto) Humber Bay Park to Jordan Harbour 48.8 34-35 29:00:00
1994 Jul 31 Lake Ontario (Niagara-Toronto) Humber Bay Park to Beamsville 46.4 35 26:14:00