Giuseppe D'Alessandro

Documented marathon swims by Giuseppe D'Alessandro.
Date Swim Route Km Age Time/Place
2011 Aug 13 Strait of Gibraltar Strait of Gibraltar N-S 14.4 36 03:52:00
2013 Sep Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 09:30:00 (7/16)
2014 Jul 29 Strait of Bonifacio Corsica to Sardinia 13.5 39 04:13:00
2017 Jul 22 Lago D'Orta Marathon Swim Lago D'Orta perimeter from Lido di Gozzano 27 42 07:54:12 (1/NA)