Giannis Kotsiopoulos

Documented marathon swims by Giannis Kotsiopoulos.
Date Swim Route Km Age Time/Place
1998 Aug 29 Faros Marathon Swim Stari Grad Bay round-trip 16 05:54:43 (46/50)
1999 Jul 24 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 12:40:00 (18/30)
2000 English Channel England to France 33.2 13:39:00
2001 Jul 27 Toroneos Gulf Marathon Kallithea / Nikiti 2-way crossing 49 23:51:00
2004 Jul 17 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 09:04:00 (13/29)
2005 Jul 23 Toroneos Gulf Marathon Kallithea / Nikiti 3-way crossing 73.5 35:30:00
2006 Jul 22 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 11:59:00 (20/26)
2007 Jul 28 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 10:22:00 (20/29)
2008 Jul 19 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 10:37:00 (22/27)