Devon Heron

Date Swim Route Km Age Time/Place
1996 Aug 4 Capitola Santa Cruz Pier-to-Pier Capitola wharf to SC3 buoy to Santa Cruz wharf 10 29 02:18:47 (10/NA)
1998 Aug 2 Capitola Santa Cruz Pier-to-Pier Capitola wharf to SC3 buoy to Santa Cruz wharf 10 31 02:52:36 (15/26)
1999 Aug 1 Capitola Santa Cruz Pier-to-Pier Capitola wharf to SC3 buoy to Santa Cruz wharf 10 31-32 02:59:00 (12/NA)