Danai Menexiadou

Documented marathon swims by Danai Menexiadou.
Date Swim Route Km Age Time/Place
2007 Jul 28 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 33 10:32:00 (22/29)
2008 Jul 19 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 34 09:58:00 (20/27)
2009 Jun 9 Strait of Gibraltar Europe to Africa 14.4 34 04:48:00