Alexei Akatiev

Verified marathon swims by Alexei Akatiev.
Date Swim Route Km Age Time/Place
1998 Jan 11 FINA World Championships Perth buoy course 25 05:05:42 (1/26)
1999 Aug 21 Ohrid Swim Marathon
FINA Marathon Swimming World Cup
Sveti Naum to Ohrid Harbor 30 06:08:28 (1/25)
1999 Aug 28 Faros Marathon Swim Stari Grad Bay round-trip 16 03:11:54 (1/33)
2000 Aug 12 FINA Marathon Swimming World Cup (Bled Marathon) Lake Bled buoy course 25 05:07:25 (1/16)
2000 Aug 19 Ohrid Swim Marathon
FINA Marathon Swimming World Cup
Sveti Naum to Ohrid Harbor 30 05:22:14 (3/25)
2000 Oct 29 FINA World Championships Honolulu-Hawaii buoy course 25 04:57:03 (3/26)