Tsugaru Strait

Route Swims First Fastest
Honshu to Hokkaido 44 David Yudovin - 1990 Steven Munatones - 06:11:00 (1990)
Hokkaido to Honshu 4 Steven Munatones - 1990 Steven Munatones - 06:39:00 (1990)
Honshu to Hokkaido to Honshu to Hokkaido 1 Miyuki Fujita - 2006 Miyuki Fujita - 37:24:00 (2006)

View organizer data

Tsugaru Strait route
Date Name Gender Age Nation Route Km Time
1990 Jul 7 David Yudovin M 38 Honshu to Hokkaido 19.5 13:10:00
1990 Jul 30 Steven Munatones M 28 Honshu to Hokkaido 19.5 06:11:00
1990 Jul 30 Steven Munatones M 28 Hokkaido to Honshu 19.5 06:39:00
2005 NA NA Miyuki Fujita F Honshu to Hokkaido 19.5 11:36:00
2006 NA NA Miyuki Fujita F Honshu to Hokkaido to Honshu to Hokkaido 58.5 37:24:00
2011 Sep 20 Penny Palfrey F 49 Hokkaido to Honshu 19.5 14:30:00
2012 Jul 10 Darren Miller M 29 Honshu to Hokkaido 19.5 15:55:00
2012 Jul 14 Stephen Redmond M 46 Honshu to Hokkaido 19.5 12:45:00
2012 Jul 15 Michelle Macy F 35 Honshu to Hokkaido 19.5 08:55:00
2012 Aug 31 Craig Lenning M 33 Hokkaido to Honshu 19.5 10:44:00
2012 Sep 13 Anna-Carin Nordin F 41 Honshu to Hokkaido 19.5 19:11:00
2012 Sep 13 Pat Gallant-Charette F 61 Honshu to Hokkaido 19.5 19:36:00
2012 Sep NA Forrest Nelson M Honshu to Hokkaido 19.5 09:26:00
2013 Aug 12 Adam Walker M 35 Honshu to Hokkaido 19.5 15:31:00
2014 Jul 3 Kimberley Chambers F 37 Honshu to Hokkaido 19.5 09:38:00
2014 Aug NA Attila Mányoki M Honshu to Hokkaido 19.5 07:29:00
2015 Aug NA Guy Moar M Honshu to Hokkaido 19.5 11:32:00
2015 Sep 15 Antonio Argüelles M 56 Honshu to Hokkaido 19.5 12:38:00
2015 Sep NA Rohan More M Honshu to Hokkaido 19.5 10:37:00
2015 Sep NA Daniel Curtis M Honshu to Hokkaido 19.5 13:39:00
2016 Aug 12 Abhejali Bernardová F 39 Honshu to Hokkaido 19.5 11:07:00
2016 Aug 19 Stephen Junk M 55 Honshu to Hokkaido 19.5 11:02:00
2016 Aug 24 Honoka Hasegawa F 17-18 Honshu to Hokkaido 19.5 08:31:00
2016 Sep 6 Toshio Tominaga M 73 Honshu to Hokkaido 19.5 09:58:00
2016 Sep 11 Elizabeth Fry F 57 Honshu to Hokkaido 19.5 15:48:00
2017 Jul 25 Ion Lazarenco Tiron M 39 Hokkaido to Honshu 19.5 11:20:00
2017 Jul 27 Jorge Crivilles Villanueva M 46 Honshu to Hokkaido 19.5 08:29:00
2017 Aug 30 Adrian Sarchet M 42 Honshu to Hokkaido 19.5 14:02:09
2017 Sep 11 Prabhat Koli M 18 Honshu to Hokkaido 19.5 09:52:00
2018 Jun 21 Ryan Utsumi M 39 Honshu to Hokkaido 19.5 08:28:00
2018 Jun 21 Cameron Bellamy M 36 Honshu to Hokkaido 19.5 11:07:28
2018 Jul 1 Mariel Hawley Dávila F 50 Honshu to Hokkaido 19.5 06:20:52
2018 Jul 1 Nora Toledano Cadena F 48 Honshu to Hokkaido 19.5 06:20:52
2018 Jul 11 André Wiersig M 46 Honshu to Hokkaido 19.5 12:55:00
2018 Jul 19 Andrew Hunt M 56-57 Honshu to Hokkaido 19.5 10:52:00
2018 Aug 10 Thomas Pembroke M 29 Honshu to Hokkaido 19.5 15:01:30
2018 Aug 14 Lynton Mortensen M 54 Honshu to Hokkaido 19.5 09:34:00
2018 Aug 19 Masaki Sugita M Honshu to Hokkaido 19.5 13:18:43
2018 Sep 12 Simon Olliver M 54 Honshu to Hokkaido 19.5 11:58:11
2019 Jul 19 Jonathan Ratcliffe M 45 Honshu to Hokkaido 19.5 11:NA:00
2019 Jul 20 Claire Faranda F Honshu to Hokkaido 19.5 09:51:24
2019 Aug 5 Kieron Palframan M 45 Honshu to Hokkaido 19.5 08:41:05
2019 Aug 5 Nathalie Pohl F 24 Honshu to Hokkaido 19.5 10:09:40
2019 Aug 19 Dina Levačić F 23 Honshu to Hokkaido 19.5 07:13:15
2019 Aug 19 Marcia Cleveland F 55 Honshu to Hokkaido 19.5 10:11:02
2019 Aug 21 Emre Erdogan M 32 Honshu to Hokkaido 19.5 07:36:17
2019 Aug 21 Matthias Kaßner M 51 Honshu to Hokkaido 19.5 09:45:00
2019 Aug 29 Luca Pozzi M 34 Honshu to Hokkaido 19.5 08:20:58
2019 Aug 30 Herman van der Westhuizen M 53-54 Honshu to Hokkaido 19.5 10:22:37

Back to main Events page