Toroneos Gulf Marathon - results index

Route Swims Fastest
Kallithea to Nikiti Beach 481 Anastasios Sachpazidis - 05:25:00 (2013)
Kallithea / Nikiti 2-way crossing 8 Giorgios Stavropoulos - 13:22:00 (2016)
Kallithea / Nikiti 3-way crossing 1 Giannis Kotsiopoulos - 35:30:00 (2005)
Kallithea / Nikiti 4-way crossing 2 Spyros Chrysikopoulos - 34:10:00 (2017)

View data by year:

1971, 1978, 1987, 1991, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

View organizer source data

Toroneos Gulf Marathon route

Back to main Events page