Leme to Pontal

Route Swims First Fastest
Leme to Pontal 16 Adherbal Treidler de Oliveira - 2015 Glauco Luis de Oliveira Rangel - 07:13:00 (2018)

View organizer source data

Leme to Pontal route
Date Name Gender Age Nation Route Km Time
2015 Jul 7 Adherbal Treidler de Oliveira M 45 Leme to Pontal 35 09:23:00
2016 Feb 27 Paolo Amaral M 53 Leme to Pontal 35 13:25:00
2016 May 29 Patrícia Farias de França F 35-36 Leme to Pontal 35 10:22:00
2017 Jul 16 Alexandre Kirilos M 48-49 Leme to Pontal 35 10:49:00
2017 Oct 2 Cesar Saade M 52 Leme to Pontal 35 08:53:00
2018 Jan 9 Marcio Santos Junqueira M 45 Leme to Pontal 35 11:49:00
2018 Jan 12 Edgar Adalberto Coelho M 46 Leme to Pontal 35 14:40:00
2018 Jan 23 Alessandra Rossi Cima F 43 Leme to Pontal 35 09:56:32
2018 Mar 19 Alan Viana M 34 Leme to Pontal 35 07:22:00
2018 Aug 21 Diogo Milani Zoppi M 32 Leme to Pontal 35 10:49:00
2018 Sep 8 Tomás Pereira Jorge Da Cunha M 32 Leme to Pontal 35 08:58:00
2018 Oct 9 Glauco Luis de Oliveira Rangel M 46 Leme to Pontal 35 07:13:00
2018 Oct 18 Betina Lorscheitter F 28-29 Leme to Pontal 35 08:30:00
2019 Jan 28 Catarina Almeida Porfírio F 44 Leme to Pontal 35 10:14:00
2019 Apr 26 Afonso Quintas Dos Santos Colares M 58 Leme to Pontal 35 10:58:00
2019 Jun 29 Ricardo Francisco Sant'Ana Ortiz M 36 Leme to Pontal 35 11:06:00

Back to main Events page