FINA 25km World Championship (men) results - 2002

1991 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017


2002 Sep 23

Sharm El Sheikh buoy course (25 km)

FINA 25km World Championship (men) results - 2002
Place Name Gender Age Nation Time
1 Yuriy Kudinov M 05:39:14
2 Anton Sanachev M 05:41:14
3 Gabriel Chaillou M 05:41:16
DNF: 0 (0%)

Back to FINA 25km World Championship (men) results index

Back to main Events page