Vasileios Poulantzas

Y M D Swim Route Km Age Time/Place
2009 Sep Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 12:00:00 (9/NA)
2010 Sep Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 10:47:00 (16/NA)
2011 Sep Messenian Gulf Swim Kalamata to Koroni 30 13:15:00 (11/NA)